Menü
PS BS

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

 • Space Space
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
 • Space Space
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskola
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
  Bálint Sándor Tagiskola

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
COVID 19 eljárásrendje
az alábbi linkekre kattintva megtekinthető illetve letölthető.

 Megtekintés    Letöltés

Őszi szünet

2020. október 26-tól október 30-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2020. október 22. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap:
2020. november 2. (hétfő).
Kedves szülők!

Októbertől az ebédbefizetés kizárólag az Etelka portálon
online lehetséges!

Az intézkedés visszavonásig érvényes!

Szülői értekezletek


Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola

1. osztály szept. 1. 16.30 tornaterem
2. osztály szept. 2. 17.00 tornaterem
3. osztály szept. 1. 17.00 művelődési ház
4. osztály szept. 2. 16.30 művelődési ház
5. osztály szept. 2. 17.00 online
6. osztály szept. 1. 17.15 művelődési ház
7. osztály szept. 3. 17.00 tornaterem
8. osztály szept. 4. 17.00 tornaterem

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
Bálint Sándor Tagiskola

1. osztály szept. 02. 17:00
2. osztály szept. 10. 17:00
3. osztály szept. 08. 16:30
4. osztály szept. 07. 17:00
5. osztály szept. 02. 17:00
6. osztály szept. 09. 17:00
7. osztály szept. 08. 17:30
8. osztály szept. 03. 17:00

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
COVID 19 ELJÁRÁSREND

SZÜLŐKNEK:

 • A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus- megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, valamint egy háztartásban élő külföldről érkezett haza.
 • Annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, iskolai hiányzását igazoltnak tekintjük. Erről szóló orvosi igazolását a szülő köteles bemutatni.
 • Továbbá igazolt hiányzásnak tekintendő az az időszak, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Azaz: ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért kérjük a szülőket, hogy gyermeküket csak a bejáratig kísérjék, délután ott várják meg.
 • Az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés, valamint a délutáni hazamenetelről szóló intézkedéseket a szülő elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.
 • Amennyiben az ügyintézés online formában nem oldható meg (pl: ebédbefizetés), úgy a bejáratnál a kézfertőtlenítés után az épületben tartózkodás idejére szájmaszk használata kötelező a vendégek és az esetlegesen belépő szülők számára.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás) vagy online formában történik az osztályfőnök tájékoztatása alapján.
 • Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek vagy a gondviselői Kréta felülete, illetve az osztályok saját csoportjai.

TANULÓKNAK:

 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét.
 • A tanulónak kötelessége mindennap védőmaszkot az iskolába hozni, melyet szükség esetén használnia kell.
 • A reggeli gyülekező 7.15-től 7:30-ig az udvaron, (eső esetén a folyosón) lesz. 7:30-tól az osztályteremben.
 • Az óraközi szünetek a távolságtartási szabályok betarthatósága érdekében az alsó tagozaton a 3. és 4. tanóra után negyed órával korábban (féltől háromnegyedig) lesznek. A felső tagozatosoknak továbbra is csöngetési rend szerint. A le- és felvonulás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a közösségi terekben egyszerre lehetőség szerint egy osztály tanulói tartózkodjanak csak.
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A tanulók az udvarban a pedagógusok által kijelölt területen tartózkodhatnak, figyelembe véve a különböző évfolyamok érintkezésére és távolságtartására vonatkozó szabályok betarthatóságát.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. A mosdókban egyszerre maximum 4 fő tartózkodhat, ennek betartása minden tanulóra nézve kötelező. Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell.
 • Étkezések előtt és után alapos kézmosás után fertőtlenítjük a kezeket.
 • Kéztörlésre a kihelyezett papírtörlőt kell használni! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
  1. 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor (beleköhögés, beletüsszentés)
   2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
   3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Ebédeltetési rendben történik továbbra is az étkezés, a beosztásokról az osztályfőnökök és az ebédlőnél kifüggesztett tájékoztató ad segítséget. Az ebédlőben lehetőség szerint egy osztály tartózkodhat, illetve, amennyiben a csoportok létszáma ezt megengedi, és a távolságtartási szabályok betarthatók, akkor két osztály tanulói étkezhetnek egy időben. Törekedni kell arra, hogy étkezéskor mindenki csak a saját evőeszközét, poharát fogja meg!
 • Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérjük, hogy hozzanak a gyerekek magukkal zacskót vagy uzsonnás dobozt! A tízórait az első osztály kivételével mindenki az osztálytermében fogyasztja el.
 • A tanítás során az osztályoknak állandó kijelölt tanterme lesz.
 • Csoportbontás esetén az egyik csoport a saját termében marad, a másik csoport a nyelvi teremben, az informatikateremben vagy a fejlesztőben lesz az órarendi beosztás szerint.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabadban tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 • Mivel a használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket használat után az erre a kijelölt helyre kell tenni!
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A lányok az öltözőket (a létszám függvényében turnusonként), a fiúk a tornatermet használják az átöltözés során.
 • Eső esetén a szünetekben minden osztály a tantermében marad, külön figyelmet fordítva az alapos és folyamatos szellőztetésre.
 • A szakkörök, fejlesztő órák, napközis foglalkozások amennyiben több osztályból érkező tanulókkal működik, csak a tantermen belüli távolságtartási szabályok betartásával szervezhetők.
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében.
 • A bejárathoz, mosdókhoz, öltözőkhöz, ebédlőhöz kihelyezett fertőtlenítőszerek használata kézmosás után is javasolt.

A továbbiakban a szabályokat a kialakult helyzethez, tapasztalathoz igazítjuk. Az esetleges változtatások jogát folyamatosan fenntartjuk.

Szeged, 2020. augusztus 25.

Winkler Andrea, intézményvezető

Kezdődik az iskola
2020. szeptember 1.
Székhely
 • A tanévnyitót rendhagyó módon az iskolarádión keresztül tartjuk meg.
 • Megjelenés 7:30 - 7.45 között.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérjék.
 • A tanévnyitó után osztályfőnöki órákat tartunk (1-4. óra).
 • A következő felszerelés legyen mindenkinél: üzenő füzet, tolltartó, órarend.
 • 11:45-től ebéd.
 • Aki az első nap ebéd után haza szeretne menni, kérjük, délelőtt a szülői kikérőt mutassa be az osztályfőnökének.
 • Az első osztályosokat Erika néni külön értesíti a kezdéssel kapcsolatban.

Kelt: 2020. augusztus 24.

Tagiskola
 • A tanévnyitót rendhagyó módon az osztálytermekben tartjuk meg.
 • Megjelenés 7:30 - 7.45 között.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérjék.
 • A tanévnyitó után osztályfőnöki órákat tartunk (1-4. óra).
 • A következő felszerelés legyen mindenkinél: üzenő füzet, tolltartó, órarend.
 • 11:45-től ebéd.
 • Aki az első nap ebéd után haza szeretne menni, kérjük, délelőtt a szülői kikérőt mutassa be az osztályfőnökének.
 • Az első osztályosokat Katinka néni külön értesíti a kezdéssel kapcsolatban.

Kelt: 2020. augusztus 25.

KORÁBBI ÉVEK HÍRFOLYAMAI:

2019–2020-as tanév
2018–2019-es tanév
2017–2018-as tanév
2016–2017-es tanévpetofi.e-kreta.hu

Belépéssel kapcsolatos segítséget az alábbi e-mail címen kaphat:
igazgato.petofi.iskola@
ps-szeged.sulinet.hubalint.e-kreta.hu


PS Facebook
BS Facebook


Határtalanul!
pályázataink


Iskolakert
pályázatunk


Iskolánk részt vesz
az iskolagyümölcs
programban.


Korábbi évek hírfolyamai:

2019–2020-as tanév 2018–2019-es tanév 2017–2018-as tanév 2016–2017-es tanév