Menü
PS BS

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

BEMUTATKOZIK
a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
6727 Szeged, Benczúr Gyula utca 28.

Iskolánk Petőfi-telep szívében, kertvárosi környezetben helyezkedik el. Évfolyamonként egy-egy osztály van, így családias légkört tudunk biztosítani tanulóink számára.

Intézményünk nagy udvarral rendelkezik, mely a sportolás, a játék és rendezvényeink helyszíne. Korszerű udvari játékok, sakkpadok és sportpálya biztosítja a lehetőséget mind a tanulásra, mind a kikapcsolódásra.

Iskolánk az utóbbi évek során több felújításon ment keresztül, melynek köszönhetően egy modern, 21. századi épület várja a tanulókat. Minden tantermünk modern bútorokkal és interaktív táblával felszerelt. A kulturált étkezés feltételeit a felújított konyha és ebédlő biztosítja.

Intézményünk szorosan együttműködik a közös udvarról megközelíthető Petőfi-telepi Művelődési Házzal, valamint a Somogyi Könyvtár Petőfi-telepi fiókkönyvtárával. Rendezvényeiken rendszeresen részt vesznek és szerepelnek tanulóink, valamint rendhagyó óráinknak is helyszínéül szolgálnak.

A mindennapokban színes, változatos, gyermekközpontú tanórákkal igyekszünk motiválttá tenni diákjainkat a tanulás iránt. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint tehetséges tanulóinkra is.

Tanóráinkon a differenciálás elvét alkalmazzuk, valamint felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.

Intézményünk egyik fő profilja a sakk-logika tanórai oktatása alsó tagozaton, melyet felsőben szakkör keretében folytathatnak tanulóink.

Iskolánkban kiemelt szerepet kap az idegennyelv oktatása. Az angol nyelv tanulására már első osztálytól van lehetőség emelt óraszámban, valamint felső tagozaton második idegen nyelvként a német is választható.

Változatos programok várják az érdeklődő gyermekeket. Háziversenyeken, idegennyelvi délutánokon, témaheteken, alapfokú művészeti oktatáson, leány kézilabda edzéseken, úszásoktatáson, különböző szakkörökön vehetnek részt. Iskolánkban kamarakórus működik, mely rendezvényeink, ünnepségeink színvonalát emeli. Alsó tagozaton igen sok hagyományhoz kötődő szabadidős programunk van. Rendszeresen tartunk rendhagyó foglalkozásokat a magyar népmesékhez, a Márton naphoz, az adventi ünnepkörhöz kötődően. Novemberi programunk a fehér-tavi darules. Tavasszal a Föld napját a Füvészkertben töltjük. Minden tanévben sikerrel indulunk különböző művészeti pályázatokon.

Rendszeres szülői értekezletek, fogadóórák, családi délutánok teszik lehetővé a szülőkkel való kapcsolattartást.

Tantestületünk tagjai közösen dolgoztak ki egy új programot a szociális értékekre való nevelés érdekében. Osztályfőnöki órákon viselkedéskultúra témaköröket dolgozunk fel változatos módszerekkel. Az iskolánk lépcsőjét díszítő feliratok is az udvarias viselkedés fontosságára hívják fel a figyelmet.

Szeretettel várjuk iskolánkba Petőfi-telep és a környék kisgyermekeit!

Winkler Andrea
intézményvezető

BEMUTATKOZIK
a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
Bálint Sándor Tagiskola
6753 Szeged-Tápé, Kölcsey tér 16.
Telefon: +36 30 736 3456

Alsó tagozaton intézményünk a Freinet pedagógiáján alapuló programot valósít meg, amelynek lényege a gyermekközpontúság. Mit jelent ez?

 • a bizalom és a biztonság kellemes légköre jellemez minket;
 • a gyermekben szunnyadó adottságok kibontakoztatására törekszünk;
 • a diákok természetes lelkesedését megerősítjük, ébren tartjuk a kíváncsiságukat;
 • figyelünk rá, hogy megtalálják a helyüket a környezetükben.

A beszélgetőkör a nap első közös tevékenysége a csoportban. A gyerekek a pedagógussal együtt kényelmesen elhelyezkedve kötetlenül beszélgetnek. Ez szólhat a személyes élményeikről, vagy a szabad véleménynyilvánításukról.

Olyan környezet kialakításán fáradozunk, ahol a gyermek önmaga lehet anélkül, hogy bárkit veszélyeztetne. Célunk, hogy minél több "hasznos" időt töltsenek a gyerekek az udvaron, a közeli játszótéren, az iskolakertünkben. Az idei tanévtől egy korszerű, megújult iskola várja a leendő első osztályosokat.

A tanítás blokkokban történik, ezt az iskolaotthonos munkarend teszi lehetővé. Alsóban nem 45 percenként szól a csengő. Természetesen a fokozatosság elvét szemünk előtt tartjuk akkor, amikor dupla magyar vagy dupla matematikaórát tartunk. Ilyenkor mindig egy hosszabb szünetben frissülhetnek fel tanulóink az udvaron.

A tananyag elsajátítására, begyakorlására 2x annyi időnk van. Hétköznap nem visznek haza feladatokat a gyermekek, kötelezően 16 óráig bent tartózkodnak az iskola falai között. Ez alól csak az olvasás kivétel, hiszen az otthoni olvasással pótolhatatlan előnyre tesznek szert a gyermekek a betűelsajátítás időszakában.

Diákjaink alsó tagozaton egyéni képességekhez igazodva hagyományos módszerrel (szótagolva) tanulnak meg olvasni. A gyerek személyiségének harmonikus kibontakoztatása érdekében lehetőséget kell kapnia önmaga szabad kifejezésére.

Ennek több fajtáját gyakorolhatják nálunk:

 • énekkar
 • zeneoktatás
 • sakkoktatás
 • médiaszakkör
 • kézimunkaszakkör
 • úszásoktatás
 • vízitelep látogatása (sárkányhajózás)
 • kosárpalánta program
 • iskolakert ápolása

Idegen nyelv oktatását 4. osztálytól kezdjük angol nyelven, heti 2 órában, majd felső tagozaton ez nívócsoportokban 3, ill. 5 órára emelkedik.

Felkészítjük tanulóinkat a városi, területi tanulmányi versenyekre, részt veszünk levelező versenyeken is(Bendegúz, Jonathán, Kis Vakond, Bonifert Domonkos matematikai levelező verseny).

Tanulóink megállják helyüket az általuk választott középiskolák mindegyikében.

A hagyományőrzés kiemelkedő szerepet játszik az iskolai életben. Büszkék vagyunk arra, hogy a gyermekek alsó tagozaton a néptáncoktatásban, míg felső tagozaton a gyékényezés alapjainak elsajátításában vesznek részt.

Alsó tagozaton alkalmazzuk azokat a technikákat, amelyek megkönnyítik az óvodából az iskolába való átmenetet, segítik a gyerekek beilleszkedését az új környezetbe. Kialakítjuk bennük az önértékelés képességét, és megteremtjük az egyéni továbbhaladás feltételeit.

Biztosítjuk számukra a tanuláshoz szükséges nyugodt, családias légkört.

Nevelőmunkánk során nagy gondot fordítunk az egyéni bánásmódra, a differenciált képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra.

Az iskola épülete 2020-ban egy teljeskörű felújításnak köszönhetően kívül, belül megújult. Gyönyörű környezet várja a diákokat. Az osztály- és szaktantermek esztétikusan berendezettek. Rendelkezésünkre áll egy modern informatika szaktanterem, természettudományos előadóterem, rajzterem, technika tanterem, könyvtár, tornaterem, bitumenes sportudvar, tágas és világos ebédlő. Kialakításra került egy fejlesztő szoba is, ahol a fejlesztésre szoruló tanulóink ideális körülmények között kaphatják meg az egyéni szükségleteiknek megfelelő fejlesztést.

Az átlagos osztálylétszám 28 fő.

Törekszünk arra, hogy pályázatok segítségével folyamatosan fejlesszük iskolánkat, színesítsük az iskolai programokat. A Határtalanul program keretében a diákok külföldi tanulmányutakon vesznek részt.

Intézményünk a városból is könnyen megközelíthető, a Mars térről induló 73Y-os busszal.

Az iskola nyitottságát, elérhetőségét honlapja wwww.psai-szeged.sulinet.hu és facebook oldala biztosítja.

Winkler Andrea
intézményvezető

Hurton Katalin
tagintézmény-vezető