Menü
PS BS

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai
Winkler Andrea főiskola intézményvezető
mesterpedagógus
minősítési és tanfelügyeleti szakértő
matematika–földrajz szakos általános iskolai tanár
közoktatási vezető – szakvizsgázott pedagógus
szakközgazdász
Tóthné Végh Zsuzsanna főiskola intézményvezető-helyettes
általános iskolai tanító
Ványi Szilvia egyetem intézményvezető-helyettes
földrajz szakos középiskolai tanár
okleveles etikatanár (erkölcstantanár)
mentorpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Bendéné Bán Gyöngyi főiskola magyar – történelem – ének–zene szakos tanár
Czeglédyné Somi Éva főiskola földrajz–rajz szakos általános iskolai tanár
Csányi Erika főiskola általános iskolai tanító
Erdélyi Mariann főiskola általános iskolai tanító
vizuális nevelés szakkollégiumi képesítés
Gusztosné Thékes Andrea főiskola magyar–történelem szakos általános iskolai tanár
Haumann Anett egyetem
főiskola
okleveles német- és nemzetiségi német tanár
angol–német szakos tanár
Kalányos Krisztina egyetem fizika szakos tanár
Katona-Madarász Viktória egyetem
főiskola
történelem szakos tanár
angol – történelem szakos tanár
Kelemen Babett főiskola tanító
Kovács-Kincses Emilia főiskola biológia–kémia szakos általános iskolai tanár
Molnár-Berkó Rita Tímea főiskola angol szakos tanár, gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Nagyistók Zsuzsanna főiskola matematika-földrajz tanár,
számítástechnika tanár
Pajkó Mihály Zsolt egyetem
főiskola
testnevelő tanár, testnevelés–technika szakos tanár
közoktatási vezető – szakvizsgázott pedagógus,
művelődésszervező
Pakainé Bertók Katalin főiskola általános iskolai tanító
Szabó Adrienne főiskola általános iskolai tanító
Terhes Bernadett főiskola általános iskolai tanító
Tenk Zoltán főiskola
egyetem
biológia–földrajz szakos általános iskolai tanár
okleveles környezettantanár
Vigh Anita főiskola általános iskolai tanító
Zsebik Anikó főiskola matematika–technika szakos általános iskolai tanár
számítástechnika szakos általános iskolai tanár
A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskola tanárai
Winkler Andrea főiskola intézményvezető
mesterpedagógus
minősítési és tanfelügyeleti szakértő
matematika–földrajz szakos általános iskolai tanár
közoktatási vezető – szakvizsgázott pedagógus
szakközgazdász
Hurton Katalin főiskola tagintézmény-vezető
kémia szakos általános iskolai tanár
katolikus kántor, általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus tantárgypedagógiai
kérdések az iskolai gyakorlatban területen
Ványi Szilvia egyetem intézményvezető-helyettes
földrajz szakos középiskolai tanár
okleveles etikatanár (erkölcstantanár)
mentorpedagógus – szakvizsgázott pedagógus
Bendéné Bán Gyöngyi főiskola magyar – történelem – ének-zene szakos tanár
Czeglédyné Somi Éva főiskola földrajz–rajz szakos általános iskolai tanár
Fodorné Kiss Magdolna főiskola tanító
Havasi Valéria főiskola tanító
Kalányos Krisztina egyetem fizika szakos tanár
Kisné Fülöp Ilona főiskola tanító
Kovács-Kincses Emilia főiskola biológia–kémia szakos általános iskolai tanár
Nagyistók Zsuzsanna főiskola matematika-földrajz tanár,
számítástechnika tanár
Polyák-Kósa Krisztina főiskola magyar–angol szakos tanár
Savanya Béláné főiskola tanító
Simonné Tóth Edina főiskola tanító
Skultéti Katalin főiskola tanító
Szegedi László főiskola földrajz–testnevelés szakos tanár
Széllné Bartók Mária főiskola tanító
Tenk Zoltán főiskola biológia–földrajz szakos általános iskolai tanár
okleveles környezettantanár
Tóthné Bereczk Gabriella főiskola tanító, közoktatási vezető,
szakvizsgázott pedagógus
Töreki Erika főiskola magyar–történelem szakos tanár
Túri Ágnes főiskola angol nyelvtanár
Ungerné Fekete Mónika főiskola magyar tanár és könyvtáros
differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek
– szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus
Dr. Véghné Láczay Györgyi főiskola matematika–technika szakos tanár
Vitaszek Attila főiskola matematika–testnevelés szakos tanár