Menü
PS BS

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

 • Space Space
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
 • Space Space
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskola
  Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
  Bálint Sándor Tagiskola

Beiratkozás

Tisztelt szülő/törvényes képviselő!

Amennyiben már regisztráltak, és e-mailben visszajeleztek levelünkre, a levelünkben foglaltakon kívül további teendőjük nincs!

Akik még semmilyen formában nem vették fel a kapcsolatot iskolánkkal:
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án 8.00 és 19.00 óra között, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Amennyiben még semmilyen formában nem vették fel velünk a kapcsolatot, úgy a titkárság telefonszámán kérhetnek időpontot (székhely: 30/736-2795; tagiskola: 30 736 3456) az Önök számára megfelelő pontos idő megjelölésével. A beíratást, amennyiben az időjárás megengedi az iskola bejáratánál, a szabad levegőn szervezzük meg. Ezért kérjük, hogy az Önök által kért időpontra pontosan érkezzenek!

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szegedi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Winkler Andrea aláírás

Winkler Andrea 
intézményvezető

Beiratkozáskor leadandó nyomtatványok

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok  Letöltés
 Nyilatkozat – Törvényes képviselő 2021  Letöltés
 Nyilatkozat – Etika/Hit- és erkölcstan 2021  Letöltés
 Tanulói adatlap 2021  Letöltés

A 2021/22-es tanév 1. osztályos tanítóinak bemutatkozása
(Székhely)


Erdélyi Mariann

 • BEMUTATKOZÁS
  (Kattintson ide a további szövegért.)

  Gyermekkorom legszebb éveit töltöttem Petőfi-telepen. Itt nevelkedtem, s büszke vagyok rá, hogy dédnagymamám, nagymamám, anyukám és én magam is ide, a telepre jártam iskolába, s most itt taníthatok!

  Több mint 20 éves tanítói tapasztalattal kezdem a következő tanévet s várom újra az osztályomba iratkozó gyermekeket. Rajz-vizuális kultúra szakkollégiumi végzettséggel is rendelkezem.

  Szeretetteljes, biztonságos légkör kialakítására törekszem, fontosnak tartom, hogy egymást segítő és megbecsülő csapatot formáljak a rám bízott gyermekek közösségéből. A célom, hogy a gyerekek szeressék az iskolát, találják meg, miben tehetségesek. Ennek érdekében nagyon sok kreatív tevékenységet végzünk, rengeteg pályázaton, versenyen indulunk, sikerrel.

  Szívügyem az agyagozás, a nemezelés és a különleges kézműves technikák, amelyeket rendszeresen beépítek az oktatásba, a mindennapokba.

  Osztályfőnökként a humán tantárgyakat, a rajzot és az éneket fogom tanítani az osztályomnak. A tevékenykedtető, élményt adó, játékos tanulást részesítem előnyben.
  Sok-sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm tanulóimat.

  Vallom, hogy az első, legfontosabb lépés, hogy a kisdiák jókedvvel, motiváltan lépjen be az iskola kapuján, szeressen ide járni, s ennek megvalósulásáért – úgy gondolom – igen sokat teszek a munkám során. Lendületes, energikus típus vagyok, a vidám, feszültségmentes órák híve.

  Szeretettel várom gyermekét iskolánk családias közösségébe!

  Erdélyi Mariann 
  tanító néni 

A 2021/22-es tanév 1. osztályos tanítóinak bemutatkozása
(Székhely)


Kelemen Babett

 • BEMUTATKOZÁS
  (Kattintson ide a további szövegért.)

  Szegeden születtem, és egy kis kitérő után négy éve újra visszatértem szülővárosomba.

  Műveltségterületem az angol.

  Húsz éve vagyok a pályán, s nagy izgalommal várom az iskolánkba érkező gyermekeket. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy harmonikus legyen számukra az átmenet az óvoda és az iskola között, szívesen jöjjenek, jól érezzék magukat az iskolában.

  Tanítási óráimon fontos szerepet kap a játék, mely az első osztályban különösen fontos a még óvodás gyerekeknek, akik lassan válnak iskolássá. Számukra nélkülözhetetlen az érzelmi biztonság, a szeretet, a bizalom. Ezt sok-sok mozgással, verssel, mesével, zenével, és persze rengeteg türelemmel és szeretettel igyekszem elősegíteni. Minden kisgyermek más és más. Hiszem, hogy önmagukhoz és képeségeikhez mérten kell a fejlődésüket nézni. Dicséretekkel jól lehet őket motiválni.

  Szívesen próbálok ki új módszereket, nyitott vagyok a jó ötletekre, érdekelnek a gyerekekkel foglalkozó könyvek, blogok. Munkám során igyekszem a nyugodt, szeretetteljes, vidám légkör kialakítására. Mindent megteszek, hogy a kis tanulók elfogadóak, megértőek, segítőkészek legyenek egymással.

  A tanítás néha nem olyan könnyű, de együtt- szülő, gyermek, tanítók- igazán jó eredményeket tudunk elérni, ha összefogunk.

  Szeretettel várom gyermeküket iskolánkba!

  Kelemen Babett 
  tanító néni 

A 2021/22-es tanév 1. osztályos tanítóinak bemutatkozása
(Tagiskola)


Simonné Tóth Edina

 • BEMUTATKOZÁS
  (Kattintson ide a további szövegért.)

  25 éve tanítok a tápéi Bálint Sándor Tagiskolában. Alsó tagozaton egész napos, iskolaottho-nos oktatási formában dolgozunk. Saját osztályomban kezdettől fogva a humán tantárgyakat (anyanyelv, ének) tanítom. Tanítópárommal arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek barátságos, elfogadó, szeretetteljes környezetben éljék meg a hétköznapokat.

  A tevékenykedtető, felfedező, játékos tanulást részesítem előnyben. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm tanítványaimat.

  Kiemelt feladatomnak tekintem a tehetségek felkarolását. Szerencsésnek érzem magam, mert sok érdeklődő, nyitott, jó képességű tanítvánnyal dolgozhatok (dolgozhattam) együtt, akik inspirálnak. Tanórákon, egyéni foglalkozásokon, versenyeken és vetélkedőkön biztosí-tom a lehetőséget tehetségük kibontakoztatására.

  Emellett nagy gondot fordítok a tanulási nehézséggel küzdő és hátrányos helyzetű tanulók problémáinak feltárására, megoldására.

  Érdekes, testreszabott feladatokkal; változatos munkaformák és korszerű digitális eszközök alkalmazásával igyekszem felkelteni és fenntartani tanítványaim figyelmét. Tanóráimon mindenki a saját tempójában haladhat, figyelembe véve az egyéni képességeket.

  Érdeklődésem középpontjában a zene, az éneklés áll. Kihasználva a tantárgyi koncentráció lehetőségeit szinte egy nap sem telik el nálunk éneklés, zenehallgatás nélkül. Osztályomban a zenét tanuló gyerekek aránya igen magas. Hosszú évek óta vezetem a Kicsinyek Kórusát. Rendszeresen fellépünk az iskolai és a helyi rendezvényeken. Várom az utánpótlást!

  A zenetanulás jótékony hatása megmutatkozik a gyerekek iskolai teljesítményében és szoci-ális viselkedésében is.

  Fontos számomra, hogy tanítványaim jól használható, korszerű ismeretek birtokába jussa-nak.

  Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet; hogy kis elsőseink érzelmi biztonságot nyújtó, családias környezet-ben barangolhassanak a betűk- és számok világában. Remélem, legkésőbb tavasszal létrejön a személyes találkozó is az iskolaelőkészítő foglalkozásokon!

  Nagyon sok szeretettel várom a leendő elsősöket!

  Edina néni 

A 2021/22-es tanév 1. osztályos tanítóinak bemutatkozása
(Tagiskola)


Savanya Béláné

 • BEMUTATKOZÁS
  (Kattintson ide a további szövegért.)

  Savanya Béláné Hegyi Éva vagyok, a gyerekek és a szülők leginkább Éva néninek hívnak. 18 évesen nem tudtam eldönteni, hogy mi szeretnék lenni, így elvégeztem az Egészségügyi Főiskolán lévő Szociális Munkás – képző szakot. Négy gyermekem van, 2 fiú és 2 lány. A gyermekeim megszületésekor, nevelésekor erősödött meg bennem az a gondolat, hogy tanító legyek. Elvégeztem a tanítóképzőt. Nagyon boldog vagyok, mert elmondhatom, hogy rátaláltam arra a foglalkozásra, amit nagy szeretettel tudok végezni. Örülök, amikor taníthatom a gyerekeket, amikor felcsillan a szemük és látom, hogy megértettek egy adott összefüggést.

  Egy óvodás gyermek számára hatalmas váltás az iskola. Új közösség, szokatlan környezet, ismeretlen felnőttek. A napi ritmusuk is egészen megváltozik. Számomra mindig is fontos volt, hogy ezt a nagy váltást minél könnyebbé tegyem az elsősök számára. Nélkülözhetetlen, hogy barátságos és vidám légkör vegye őket körül, hogy biztonságban érezzék magukat. A tantárgyak alapjainak a megtanítását is játékos formában, minél több mozgással, tevékenységekkel végezzük. Sokat dicsérem őket.

  Jelenleg: matematikát, környezetismeretet, rajzot, technikát és testnevelést tanítok. A matematika tanításnál fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni és olyan logikus következtetéseket tudjanak levonni, amit alkalmazni is tudnak.

  Vizuális nevelés a műveltségterületem, így akik ismernek tudják, hogy ennek a tárgynak a tanítását szeretem a legjobban. Építek a tantárgyi koncentráció lehetőségeire. Ez lehetőséget ad a több órát érintő projektmunkára is, amit szoktam alkalmazni. Lehetőség szerint tartok rendhagyó órákat, hogy a gyerekek minél több technikát megtanuljanak az alkotásaik elkészítéséhez és élményeket szerezzenek ez által is.

  Testnevelés óráink igen színesek. Sok élmény éri a tanulókat, különféle labdajátékokat tanulnak meg, játékos formában. A hagyományőrző néptánc oktatásba is bekapcsolódnak és lehetőség szerint a közeli vízitelep életében is részt veszünk. Nagy előny, hogy a testnevelés órába beépítve úszásoktatásra is van lehetőség.

  Célom, hogy a gyerekek szeressenek iskolába jönni és akarják a tudást elsajátítani. Örülök, hogy ebben az iskolában megoldott, hogy hosszabb idejű szüneteket is biztosíthatunk a tanulóink számára.

  Tanítópárommal jól együtt tudunk dolgozni. Célunk, hogy családias, segítő és barátságos légkört alakítsunk ki az osztályunkban, ahol a gyerekek jól érzik magukat!

  Nagy szeretettel várom a leendő első osztályosokat!

  Éva néni 

Petőfisnek lenni jó! 😀
Bálintosnak lenni jó! 😀
A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
COVID 19 eljárásrendje
az alábbi linkekre kattintva megtekinthető illetve letölthető.

 Megtekintés    Letöltés


Boldog karácsonyt kívánunk!

TÉLI SZÜNET

2020. december 21-től 2021. január 1-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő).

Őszi szünet

2020. október 26-tól október 30-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2020. október 22. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap:
2020. november 2. (hétfő).
Kedves szülők!

Októbertől az ebédbefizetés kizárólag az Etelka portálon
online lehetséges!

Az intézkedés visszavonásig érvényes!

Szülői értekezletek


Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola

1. osztály szept. 1. 16.30 tornaterem
2. osztály szept. 2. 17.00 tornaterem
3. osztály szept. 1. 17.00 művelődési ház
4. osztály szept. 2. 16.30 művelődési ház
5. osztály szept. 2. 17.00 online
6. osztály szept. 1. 17.15 művelődési ház
7. osztály szept. 3. 17.00 tornaterem
8. osztály szept. 4. 17.00 tornaterem

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
Bálint Sándor Tagiskola

1. osztály szept. 02. 17:00
2. osztály szept. 10. 17:00
3. osztály szept. 08. 16:30
4. osztály szept. 07. 17:00
5. osztály szept. 02. 17:00
6. osztály szept. 09. 17:00
7. osztály szept. 08. 17:30
8. osztály szept. 03. 17:00

Kezdődik az iskola
2020. szeptember 1.
Székhely
 • A tanévnyitót rendhagyó módon az iskolarádión keresztül tartjuk meg.
 • Megjelenés 7:30 - 7.45 között.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérjék.
 • A tanévnyitó után osztályfőnöki órákat tartunk (1-4. óra).
 • A következő felszerelés legyen mindenkinél: üzenő füzet, tolltartó, órarend.
 • 11:45-től ebéd.
 • Aki az első nap ebéd után haza szeretne menni, kérjük, délelőtt a szülői kikérőt mutassa be az osztályfőnökének.
 • Az első osztályosokat Erika néni külön értesíti a kezdéssel kapcsolatban.

Kelt: 2020. augusztus 24.

Tagiskola
 • A tanévnyitót rendhagyó módon az osztálytermekben tartjuk meg.
 • Megjelenés 7:30 - 7.45 között.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérjék.
 • A tanévnyitó után osztályfőnöki órákat tartunk (1-4. óra).
 • A következő felszerelés legyen mindenkinél: üzenő füzet, tolltartó, órarend.
 • 11:45-től ebéd.
 • Aki az első nap ebéd után haza szeretne menni, kérjük, délelőtt a szülői kikérőt mutassa be az osztályfőnökének.
 • Az első osztályosokat Katinka néni külön értesíti a kezdéssel kapcsolatban.

Kelt: 2020. augusztus 25.

KORÁBBI ÉVEK HÍRFOLYAMAI:

2019–2020-as tanév
2018–2019-es tanév
2017–2018-as tanév
2016–2017-es tanévpetofi.e-kreta.hu

Belépéssel kapcsolatos segítséget az alábbi e-mail címen kaphat:
igazgato@petofiszeged.hubalint.e-kreta.hu


PS Facebook
BS Facebook


Határtalanul!
pályázataink


Iskolakert
pályázatunk


Iskolánk részt vesz
az iskolagyümölcs
programban.


Korábbi évek hírfolyamai:

2019–2020-as tanév 2018–2019-es tanév 2017–2018-as tanév 2016–2017-es tanév