Menü
PS BS

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

Hétvégi házi feladatok szabályai

A hét utolsó munkanapján ünnepnapokra, tanítási szünetre nem adunk írásbeli feladatot.


Iskolai dolgozatok szabályai

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése:

 • A tanulók írásbeli teljesítményét, a tantárgyi rendszerben elért eredményét a tantárgyak követelményrendszerének megfelelően ellenőrizzük, minősítjük.
 • Osztályzással, érdemjeggyel a következő tanulói teljesítmények értékelhetők:
  • Írásbeli felelet
  • Részösszefoglalás ellenőrzése írásban
  • Témazáró dolgozat

A tanulók tanulmányi munkájának egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatának, feladatlapjainak javításakor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő átváltását a munkaközösségeken belül egységes százalék határok alapján végezzük.

A felmérést követő órán meg kell beszélni a hibatípusokat, és meghatározni a továbbhaladás irányát.

Írásbeli beszámolás formái:

 1. Témazáró dolgozat:
  Minden témakör végén
  Megíratását minimum egy héttel előtte közölni kell a tanulókkal
  Összeállítása:
   tankönyvcsomag által ajánlott
   munkaközösség által összeállított
 2. Diagnosztikus felmérés: készség, képesség, felmérés, központi feladatlapokkal a tanulók viszonylagos tudásszintjének megállapítására, – érdemjegyet nem adunk
 3. Részösszefoglalás:
  Célja: a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek számonkérése
  Összeállítása a szaktanár feladata
  Írását előző órán be kell jelenteni, és az anyagát át kell ismételni a tanulókkal.
 4. Írásbeli (felelet) számonkérés:
  Lehet osztályszintű vagy néhány gyerek beszámoltatása az előző órai anyagból.
  Összeállítása a szaktanár feladata.
  Ennek írását nem kell előre közölni a tanulókkal.
 5. Házi dolgozat: A pedagógus előzetes jelzése alapján szövegesen vagy érdemjeggyel értékeljük
 6. Szaktárgyi – egyéb versenyek: a pedagógus előzetes jelzése alapján szövegesen, érdemjeggyel vagy dicsérettel értékeljük.  

Írásbeli beszámoltatás korlátai

Az írásbeli beszámoltatásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie:

 • egy nap témazáróból csak kettő íratható
 • az írásbeli beszámolókat legkésőbb két hét elteltével kijavításra vissza kell adni a tanulónak
 • az osztály teljesítményét szóban értékeljük
 • figyelembe kell venni a tanulók napi, heti terhelését
  • egy tanítási napon egy tanulócsoportban nem lehet kettőnél több felmérő, témazáró dolgozatot írni.
  • a felkészüléshez szükséges időt, körülményeket
  • a tanuló által kért méltányolható egyéb szubjektív okokat; (pl. hosszan tartó betegség, iskolai vagy más verseny, elfoglaltság);
  • amennyiben a pedagógus előzetesen kellő időben és minden tanulóra kiterjedően jelezte az írásbeli számonkérést, a pedagógus döntése a meghatározó.
 • méltányosságot kell gyakorolni a különleges gondozást igénylő tanulók számonkérésénél: a díszgráfiás gyerekeknél lehetőség szerint el kell tekintenünk az írásbeli számonkéréstől, vagy hosszabb felkészülési időt szükséges biztosítani, a számára kedvezőbb számonkérést előtérbe helyezni.